Theo báo cáo của 447 DN với 174.257 lao động, có 99,4% người lao động thực hiện khai báo y tế khi trở lại làm việc sau Tết. Hầu hết các DN đều triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định 2194/QĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Hepza cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP giám sát tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại 27 DN đang hoạt động trong KCX-KCN.

99,4% người lao động khai báo y tế sau Tết - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp tại KCX-KCN TP HCM lắp vách ngăn tại nhà ăn để phòng chống dịch Covid-19

Trong quý II/2020, Hepza ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu, có hàm lượng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động.

Tin-ảnh: N.Hà