Ngoài ra, CNVC-LĐ tỉnh cũng đã thực hiện 1.670 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, làm lợi và tiết kiệm trên 2 tỉ đồng.

AN GIANG: Thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Khởi công xây dựng công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang

Hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã đăng ký thực hiện 3 công trình gồm: Tôn tạo và nâng cấp Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn); Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang (TP Long Xuyên) và Trường Mầm non CĐ tại KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành).


Tin-ảnh: T.Bách