Tại hội nghị, tập thể ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ LĐLĐ TP HCM nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 19 người. Hội nghị cũng đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP khóa X tiếp tục được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (khóa XI). 5 Phó Chủ tịch gồm các ông, bà: Trần Đoàn Trung, Kiều Ngọc Vũ, Lê Thị Kim Thúy, Phạm Chí Tâm, Hồ Xuân Lâm.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã bầu ra Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP (khóa XI) gồm 11 người; ông Trương Hồng Sơn được bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP.

Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ TP Khóa XI (nhiệm kỳ 2018-2023):

Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - Ảnh 1.

Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM khóa XI

1. Ông Lương Tuấn Anh

2. Trương Thị Minh Dung

3. Nguyễn Thành Đô

4. Hồ Xuân Lâm

5. Huỳnh Thị Ngọc Liên

6. Giang Văn Nam

7. Nguyễn Thị Nga

8. Nguyễn Thị Hồng Phúc

9. Phùng Thái Quang

10. Trương Hồng Sơn

11. Trần Ngọc Sơn

12. Phạm Chí Tâm

13. Trần Thị Diệu Thúy

14. Lê Thị Kim Thúy

15. Trần Đoàn Trung

16. Tô Đình Tuân

17. Huỳnh Văn Tuấn

18. Nguyễn Văn Tuyền

19. Kiều Ngọc Vũ

Danh sách UBKT LĐLĐ TP Khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023

1. Cao Xuân Dương

2. Nguyễn Thị Thu Hương

3. Nguyễn Thành Lâm

4. Trịnh Thị Thanh Mai

5. Nguyễn Chúc Mừng

6. Nguyễn Ngọc Nhân

7. Trương Hồng Sơn

8. Trần Văn Thắng

9. Lê Thị Thanh Trà

10. Nguyễn Việt Tú

11. Nguyễn Thị Kiều Vi

Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - Ảnh 2.

Thường trực LĐLĐ TP HCM khóa XI

Lý lịch trích ngang Thường trực LĐLĐ TP HCM

1. Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thị Diệu Thúy (Đại biểu Quốc hội khóa XIV) sinh ngày 8-3-1977, quê quán TP HCM, dân tộc Kinh. Bà Thúy vào Đảng ngày 9-11-2003, là Thạc sĩ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân kinh tế, trình độ cao cấp, lý luận chính trị.

2. Phó Chủ tịch Trần Đoàn Trung, sinh ngày 12-6-1976, quê quán xã Mỹ Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, dân tộc Kinh. Ông Trung là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cử nhân kinh tế, cử nhân lý luận chính trị, vào Đảng ngày 19-5-2000.

3. Phó Chủ tịch Kiều Ngọc Vũ, sinh ngày 12-12-1976, quê quán xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM, dân tộc Kinh. Ông Vũ là Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân vật lý, cử nhân lý luận chính trị, vào Đảng ngày 29-6-2000.

4. Phó Chủ tịch Lê Thị Kim Thúy sinh ngày 5-11-1975, quê quán xã Trà Trì, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, dân tộc Kinh. Bà Kim Thúy là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, cử nhân kinh tế, cử nhân lý luận chính trị, vào Đảng ngày 19-5-2000.

5. Phó Chủ tịch Hồ Xuân Lâm sinh ngày 22-3-1973, quê quán xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, dân tộc Kinh. Ông là Thạc sĩ Kinh tế Đối ngoại, cử nhân kinh tế Ngoại thương, cử nhân Anh văn, đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, vào Đảng ngày 21-6-2001.

6. Phó Chủ tịch Phạm Chí Tâm sinh ngày 8-6-1976, quê quán tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM, dân tộc Kinh. Ông là Thạc sĩ Luật Kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị, trình độ cao cấp lý luận chính trị, vào Đảng ngày 5-9-2000.

T.Nga Ảnh: VĨNH TÙNG