Bán điện sinh hoạt đúng giá cho công nhân

Với đối tượng chính là các Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp và CN nhà trọ, nội dung tuyên truyền tập trung vào trọng tâm: Giá bán điện sinh hoạt, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi thu tiền điện cao hơn quy định, thủ tục cấp định mức điện và gắn mới điện kế. Định kỳ, hai bên sẽ gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt thông tin phản hồi từ các chủ nhà trọchính quyền địa phương, từ đó phối hợp giải quyết.

Ngoài tuyên truyền, phổ biến thông tin pháp luật đến người dân, mục tiêu quy chế còn hướng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đặc biệt là góp phần ổn định đời sống CN ở trọ.

H.Đào