Cụ thể, DN cần thông tin kế hoạch trả lương, thưởng cho người lao động biết trước ngày 31-12 với đầy đủ các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết âm lịch, thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện.

Báo cáo kế hoạch trả lương, thưởng trước ngày 31-12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP lưu ý trường hợp DN thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận và được sự đồng ý của người lao động, đồng thời phải công khai trước khi thực hiện. Sở khuyến cáo các DN phải bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn tiền lương, thưởng; tránh để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng dẫn đến tranh chấp lao động.

M.Chi