Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội, cho rằng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực việc làm, hoạt động tuyên truyền về việc làm vẫn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra như: công tác tuyên truyền, thông tin chưa mang tính trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết còn chưa được các cơ quan truyền thông khai thác sâu. Hiện chưa có tờ báo điện tử nào chuyên về việc làm; những tờ báo có số lượng truy cập lớn lại không có chuyên trang về việc làm.

Bảo hiểm thất nghiệp còn nặng về giải quyết hậu quả - Ảnh 1.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Cục Việc làm cho biết sau gần 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cả nước có gần 13 triệu người tham gia BHTN, giải quyết cho gần 5 triệu lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp... Tuy nhiên, chính sách BHTN còn nặng về giải quyết hậu quả, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp chưa đạt được yêu cầu đề ra.

H.Quyền