Mức thưởng bình quân bằng 1 tháng lương (4,6 triệu đồng/người), tăng hơn 20% so với năm 2020. Trong đó, mức thưởng cao nhất ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài là 132 triệu đồng/người; DN dân doanh, mức thưởng cao nhất là 105 triệu đồng/người; DN 100% vốn nhà nước, thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; công ty CP có vốn góp nhà nước, thưởng cao nhất là 11 triệu đồng/người.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, do tình hình dịch Covid-19, năm 2020 nhiều DN trong tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là các DN trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, dẫn đến việc làm và thu nhập của NLĐ bị giảm mạnh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tình trạng DN nợ lương NLĐ. 

V.Linh