Người lao động phải được đảm bảo quyền thụ hưởng
Người lao động phải được đảm bảo quyền thụ hưởng

Cả nước có khoảng 500.000 DN đăng ký thành lập nhưng có trên 300.000 DN đang hoạt động và chỉ có 150.000 DN tham gia BHXH (50% DN không tham gia BHXH). Thống kê của ngành lao động cho thấy có khoảng 16 triệu người thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng hiện có gần 11 triệu lao động tham gia BHXH (chiếm 68,8%), còn trên 5 triệu người chưa tham gia, tương ứng số thu BHXH, BHYT khoảng 56.000 tỷ đồng/năm.

Cùng với đó, mỗi năm cơ quan BHXH thất thu khoảng 24.000 tỷ đồng tiền chênh lệch mức đóng BHXH của NLĐ do chênh lệch giữa tiền lương đóng BHXH và thu nhập thực tế của NLĐ. Hiện nay, khối DN ngoài nhà nước đóng BHXH ở mức 2,8 triệu đồng/tháng nhưng thực tế tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp ngoài lương khoảng 3,8 triệu đồng/người.

Cần xử lý mạnh tay doanh nghiệp nợ đọng BHXH để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động
Cần xử lý mạnh tay doanh nghiệp nợ đọng BHXH để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động

Để hạn chế tình trạng nợ đọng BHXH, sắp tới cơ quan BHXH sẽ thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục như: phối hợp kiểm tra liên ngành, thành lập tổ thu nợ liên ngành, thông tin các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH và thực hiện việc khởi kiện đơn vị sử dụng lao động ra tòa án dân sự.

Tin, ảnh: K.Linh