Bị quấy rối tình dục, sao phải báo trước 30 ngày?

Trần Kiều Lan (Công ty M.T, quận 6, TP HCM)

- Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty M.T, trả lời: Công ty có thiếu sót là không nắm rõ quy định về thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bị quấy rối tình dục. Sau khi tìm hiểu, biết được trường hợp này người lao động chỉ cần báo trước 3 ngày, chúng tôi đã giải quyết cho cô Lan nghỉ việc.