Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào tháng 5-2004, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã chỉ đạo Giám đốc Sở TDTT TP làm rõ việc ông Cường, một tư nhân bên ngoài được bổ nhiệm là giám đốc công ty; đồng thời làm rõ các sai phạm của ông Cường; trong đó có việc tự ý đầu tư vốn vào công ty ngoài quy định của Nhà nước, tự tuyển dụng lao động bên ngoài gấp 4 lần vào công ty không thông qua cơ quan quản lý trực tiếp là Sở TDTT. Trên cơ sở đó, đề xuất Sở Nội vụ rút lại quyết định bổ nhiệm đối với ông Cường.

Tuy nhiên, sau khi bị rút quyết định bổ nhiệm, ông Cường vẫn tiếp tục được hưởng lương với hệ số cao nhất công ty (3.94). Đặc biệt, trong bảng lương, chỉ có 11 nhân viên của công ty; 34 người còn lại là người do ông Cường tự ý đưa vào.

L. Thủy