Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn biên giới, trải qua 37 năm xây dựng và phát triển đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh biên giới. Trong các năm qua, công nhân Binh đoàn 15 đã khắc phục khó khăn, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để tăng năng suất lao động, qua đó có thu nhập ổn định.

Tại hội nghị lần này, 92 công nhân tiêu biểu được tôn vinh. Buổi tôn vinh nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ công nhân, người lao động trong toàn Binh đoàn 15; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phong trào thi đua quyết thắng của binh đoàn. Qua đó, rút kinh nghiệm tổ chức thi đua trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn những năm tiếp theo.

Binh đoàn 15 tôn vinh công nhân ưu tú - Ảnh 1.

Dịp này, 92 công nhân ưu tú được tôn vinh

Ngoài việc được tôn vinh, các công nhân ưu tú còn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau và với các đại biểu.

Hoàng Thanh