Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch CĐ VSIP, cho biết thời gian qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được CĐ VSIP tổ chức, phát động và được các doanh nghiệp, công nhân lao động tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động phong phú như phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hợp lý hóa sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thực hiện an toàn trong sản xuất.

Bình Dương: Công đoàn VSIP tuyên dương lao động giỏi - Ảnh 1.

Hội nghị tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo tại tỉnh Bình Dương năm 2019

Qua phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong KCN VSIP đã có 228 công trình, đề tài thành phẩm và hàng trăm ý tưởng, sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả cao và làm lợi trên 152 tỉ đồng.


Đ.Trọng