Trong đó, nhiều DN có tỉ lệ lao động trở lại làm việc đạt 90% - 100%. Số lao động chưa trở lại làm việc phần lớn nằm trong kế hoạch chuẩn bị hoạt động sản xuất của DN.

Bình Dương: Hơn 74% lao động trở lại làm việc sau Tết - Ảnh 1.

Công nhân trong giờ sản xuất tại một doanh nghiệp ở Bình Dương

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tình hình lao động trở lại làm việc sau ngày 28-2 sẽ không có biến động lớn (dưới 6% không trở lại làm việc tại DN cũ), qua đó tạo thuận lợi để các DN ổn định sản xuất - kinh doanh. Nhiều DN cũng đã có kế hoạch tuyển dụng mới để bù đắp số lượng không trở lại làm việc (khoảng 28.000 - 32.000 lao động), trong đó nhu cầu lao động phổ thông chiếm khoảng 70%.

Tin-ảnh: T.An