Tuy nhiên, tính đến nay, địa phương này mới chỉ tiếp nhận được hơn 466.000 hồ sơ của người lao động (NLĐ) ở các doanh nghiệp (DN) đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trong khi đó, quy định hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15-8-2022. Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Dương, nguyên nhân số hồ sơ tiếp nhận chỉ mới được khoảng 55% do NLĐ không xin được chữ ký xác nhận của chủ trọ; một số DN ngại trách nhiệm nên làm kỹ, thậm chí có đơn vị gộp 2-3 tháng mới gửi xác nhận, phê duyệt.

"Các ngành có liên quan ở Bình Dương và các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ tích cực để các DN hoàn thiện hồ sơ gửi cho các phòng LĐ-TB-XH xem xét, phê duyệt, đồng thời cũng hướng dẫn DN nộp theo từng tháng thay vì nộp gộp" - ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương, cho biết.

Đối với 466.000 hồ sơ đã nộp, ông Tuyên cho biết chỉ mới giải ngân được cho 138.000 trường hợp, việc chậm trễ là do khâu thẩm định ở cấp huyện. Hiện nay, mỗi huyện chỉ có 1 cán bộ làm công tác này nên xử lý hồ sơ chậm. Sở LĐ-TB-XH tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường thêm cán bộ hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho NLĐ.

C.Loan