Năm qua, các CĐ cơ sở trong cụm đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các phong trào "Thi đua lao động giỏi", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi", "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật"... Qua đó, có 286 sáng kiến, giải pháp được công nhận với giá trị làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp trên 6,2 tỉ đồng. Thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên", CĐ cụm đã hỗ trợ 372 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 800,6 triệu đồng; xây dựng, hỗ trợ kinh phí 10 Mái ấm CĐ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Bình Dương: Nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đại biểu góp ý tại hội nghị

Dịp này, Cụm Thi đua số 6 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tin-ảnh: Đ.Trọng