Đáp ứng nhu cầu này, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai chương trình "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đạt chuẩn văn hóa" với các nội dung, tiêu chí phù hợp với từng loại hình DN. Trong các DN vốn đầu tư nước ngoài, việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và ban giám đốc công ty, các hoạt động giao lưu trong CN-LĐ về văn hóa Việt Nam và văn hóa các nước.

Bình Dương: Thêm sân chơi cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Người lao động Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (Bình Dương) tham gia hội thao mini 2019

Song song đó, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức nhiều sân chơi, giúp đoàn viên Công đoàn, người lao động có thêm nhiều lựa chọn để tiếp cận và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích.

Tin-ảnh: N.Khôi