Đối tượng tham dự là cán bộ, đoàn viên, người lao động đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Tác phẩm dự thi là các bức ảnh của đoàn viên, người lao động phản ánh hoạt động thực tế mà người dự thi cảm thấy tâm đắc nhất ở CĐ cơ sở. Những ảnh dự thi phải được minh họa bằng các thông điệp ngắn gọn, súc tích về từng hoạt động, cũng như chú thích đầy đủ thông tin không quá 100 chữ về nhân vật trong ảnh như họ là ai, ở đâu, đang tham gia hoạt động gì... Ngoài ra, người dự thi còn có thể viết một bài viết ngắn kể câu chuyện về các hoạt động thể hiện nét đẹp của nhân vật từ 200 đến 400 chữ.

Bình Phước: Thi ảnh nét đẹp Công đoàn cơ sở năm 2020 - Ảnh 1.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2019

Thời gian tổ chức cuộc thi tại CĐ cơ sở từ tháng 5 đến hết tháng 8-2020. Kết thúc cuộc thi, mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 5 tác phẩm gửi dự thi vòng cấp trên trực tiếp. Đối với CĐ cấp trên trực tiếp lựa chọn ít nhất 10 tác phẩm chất lượng gửi dự thi cấp tỉnh từ ngày 1 đến 31-9 theo địa chỉ mail: netdepcongdoanbp@gmail.com và LĐLĐ tỉnh sẽ lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc gửi dự thi vòng chung kết cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam được tổ chức từ 1-10 đến 30-11. Thông tin cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ http://ldldbinhphuoc.org.vn và Facebook: https://www.facebook.com/liendoanlaodongbp/.

Tin-ảnh: Đ.Trọng