Học viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại lớp tập huấn
Học viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại lớp tập huấn

Dự lớp tập huấn, học viên đã được giới thiệu kiến thức cơ bản về Luật AT-VSLĐ; mục đích, ý nghĩa công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp (DN); quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác AT-VSLĐ; quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động; điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất. Học viên còn được trang bị kỹ năng sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ tại DN.

Lớp tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Công nhân năm 2017 do CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn triển khai, góp phần trang bị kiến thức, giúp cán bộ CĐ tại các DN nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện tốt việc bảo đảm AT-VSLĐ.

Tin-ảnh: T.Ngôn