Bồi dưỡng kiến thức tin học cho CNVC-LĐ

Hội thi thu hút 67 thí sinh làm công tác văn phòng tại các đơn vị trên địa bàn quận tham gia.

Các thí sinh phải trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và thi thực hành trên máy vi tính. Nội dung thi liên quan đến các kỹ năng trình bày, soạn thảo văn bản, tìm kiếm tư liệu trên internet, Mirosoft Office, Excel, trình bày Power Point... Ban tổ chức sẽ khen thưởng 15 thí sinh có thành tích tốt nhất trong hội thi.

T.Nga