Học viên đang thảo luận nhóm tại chương trình đào tạo “Nghiệp vụ bán hàng”

sáng 27-11
Học viên đang thảo luận nhóm tại chương trình đào tạo “Nghiệp vụ bán hàng” sáng 27-11

 Dự chương trình, học viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, khả năng thương thuyết, nghệ thuật thuyết trình và bí quyết tư vấn khách hàng.

Với phương pháp giảng dạy hiện đại cùng các buổi thảo luận, trình bày nhóm sinh động, học viên sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức cũng như có thêm cơ hội tiếp cận, tạo dựng nhiều mối quan hệ mới.

Đ.Lý