Cụ thể, sẽ đưa 400 học viên (gấp 2 lần năm 2017) sang Đức, hướng tới kế hoạch tăng số lượng lên 1.000 học viên/năm theo đề nghị của đối tác Đức.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ nghiên cứu tăng số lượng thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan từ 2.000 đến 3.000 người theo đề xuất của Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan), đồng thời triển khai tốt các kỳ thi tiếng Hàn để tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Bồi dưỡng kỹ năng, ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu - Ảnh 1.

Để nâng cao được chất lượng nguồn lao động xuất khẩu đáp ứng nhu cầu của các thị trường, trung tâm sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở đào tạo để chủ động, tập trung trong công tác đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. 

K.An