Lớp được tổ chức trong 2 ngày thứ bảy (17 và 24-9); học viên được đào tạo kỹ năng viết kịch bản, làm thư mời, lên danh sách khách mời, dự trù kinh phí...


Hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ năm 2016 do Công đoàn ngành Y tế TP HCM tổ chức

Hội diễn văn nghệ CNVC-LĐ năm 2016 do Công đoàn ngành Y tế TP HCM tổ chức

Các cấp CĐ, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ Trường Trung cấp CĐ TP (lô 7, cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM. ĐT: 3556 6246 hoặc 3556 6683, Fax: 3556 1914. Hoặc có thể đăng ký tại website: tcdhcm.edu.vn - email: tcdhcm@gmail.com).

Tin-ảnh: H.Đào