Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ Ảnh: NGA HOÀNG

LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM sáng 25-9 đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 300 cán bộ Công đoàn (CĐ). Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, các học viên được báo cáo viên phổ biến 6 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; các kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ hoạt động CĐ cơ sở trong công tác tổ chức, tài chính, chính sách - pháp luật, tuyên giáo - nữ công và ủy ban kiểm tra.

Bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 2.

LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động Thanh tra nhân dân cho gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở

Cùng ngày, LĐLĐ quận 1, TP HCM cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2019 cho gần 200 cán bộ CĐ cơ sở. Học viên được phổ biến những nội dung cơ bản như: Nhiệm vụ, quyền hạn; cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch; nội dung hoạt động giám sát và hoạt động xác minh của Ban thanh tra nhân dân; nguyên tắc và lề lối làm việc; trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, của Ban Chấp hành CĐ cơ sở đối với hoạt động Thanh tra nhân dân trong đơn vị.

N.Hoàng - N.Hà