Phát biểu khai mạc, bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đã nhấn mạnh việc bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ báo cáo viên là góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao.

Nội dung tập huấn xoay quanh những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới bổ sung trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới và bồi dưỡng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

T.Nga