Giống như môn ngoại ngữ, tin học cũng là một trong những môn bắt buộc mà người nào dự tuyển công chức phải tham gia thi.

Trình độ trong tuyển dụng

Theo quy định tại điều 8 Nghị định 24 năm 2010 của Chính phủ, nội dung thi tuyển phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Do đó, muốn thi tuyển công chức, người dự thi phải thực hiện 2 vòng: Vòng 1, thi trắc nghiệm trên máy tính 3 môn là 60 câu hỏi kiến thức chung, 30 câu hỏi ngoại ngữ và 30 câu hỏi tin học; Vòng 2, phỏng vấn hoặc thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Các điều kiên được miễn thi tin học khi tuyển công chức - Ảnh 1.

Giống như môn ngoại ngữ, tin học cũng là một trong những môn bắt buộc mà người nào dự tuyển công chức phải tham gia thi

Riêng môn tin học thì ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên và ngạch cán sự đều yêu cầu phải có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản nêu tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT .

Cụ thể, điều 2 Thông tư này quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao. Trong đó, người dự thi tuyển công chức phải đáp ứng yêu cầu của tất cả các mô đun sau:

STT

Mô đun

Yêu cầu

1

Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01)

Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản

2

Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02)

Sử dụng máy tính cơ bản

3

Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03)

Xử lý văn bản cơ bản

4

Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04)

Sử dụng bảng tính cơ bản

5

Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05)

Sử dụng trình chiếu cơ bản

6

Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06)

Sử dụng Internet cơ bản

Điều kiện để miễn thi tin học

Căn cứ điều 8 Nghị định 24 năm 2010 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, theo yêu cầu của vị trí việc làm, tin học sẽ được thi ở vòng 1 với 30 câu hỏi làm trong 30 phút.

Các điều kiên được miễn thi tin học khi tuyển công chức - Ảnh 2.

Nếu người dự thi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2

Dù vậy, không phải mọi trường hợp đều phải thực hiện mà vẫn có ngoại lệ, cụ thể: Nếu vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học ở vòng 1; Tổ chức thi trên máy tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học; Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán tin trở lên.

Nếu người dự thi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Và nếu vòng 1 này được thực hiện trên máy tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh ngay sau khi làm bài xong. Đặc biệt, ở vòng này nếu thi trên máy tính thì sẽ không được thực hiện phúc khảo.

H.Lê