Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu phản ánh việc phối hợp giữa các đoàn thể như tổ chức Đảng, CĐ, Đoàn Thanh niên hiện nay tại các KCX-KCN TP chưa chặt chẽ, thống nhất, các hoạt động còn trùng lắp. Chỉ có hoạt động CĐ có hiệu quả còn hoạt động của chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên chưa tạo được dấu ấn trong doanh nghiệp.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm
Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm

Các đại biểu đề nghị CĐ và Đoàn Thanh niên cần có quy chế phối hợp, chương trình hoạt động cụ thể. Đoàn Thanh niên nên tổ chức các hoạt động thiết thực như Ngày chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh tại doanh nghiệp, phát động phong trào thi đua tăng năng suất, lao động giỏi, tiết kiệm... Hiện các KCX-KCN TP đã xây dựng được 765 CĐ cơ sở với 200.077 đoàn viên/246.419 lao động; 66 Đoàn cơ sở với 3.166 đoàn viên.

Tin-ảnh: H.Đào