Công ty Young Woo huyện Hóc Môn, TP HCM từng bị xử phạt hơn 231 triệu đồng do vi phạm pháp luật lao động

Công ty Young Woo, huyện Hóc Môn, TP HCM từng bị xử phạt hơn 231 triệu đồng do vi phạm pháp luật lao động

Trong quý II/2014, Sở LĐ-TB-XH TP HCM sẽ tiếp tục thanh tra pháp luật lao động tại 500 doanh nghiệp, công trình xây dựng; tiếp tục đôn đốc việc chấp hành kiến nghị sau thanh tra của các đơn vị đã thanh tra năm 2013. Đối với các doanh nghiệp chưa chấp hành sẽ đưa vào kế hoạch kiểm tra lại trong quý II/2014.

M.Chi