Cách làm thủ tục sang Hàn Quốc theo visa E7?

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời: Việc làm hồ sơ đi lao động ở Hàn Quốc theo diện VISA E7 có thể thực hiện theo 2 hình thức: Hợp đồng cá nhân hoặc thông qua công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ). Đối với hợp đồng cá nhân thì người lao động (NLĐ) ký hợp đồng trực tiếp với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi có đầy đủ thủ tục pháp lý tại Hàn Quốc, NLĐ và chủ doanh nghiệp phải ký hợp đồng lao động theo quy định. Tiếp theo, tại Việt Nam, NLĐ sẽ đăng ký hợp đồng nói trên tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú, sau đó xin VISA sang Hàn Quốc làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam. Trường hợp thứ hai là thông qua công ty XKLĐ, NLĐ có thể liên hệ với công ty XKLĐ đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bạn sẽ được công ty hướng dẫn hồ sơ. Khi thông qua kênh này, NLĐ phải chi phí tiền môi giới theo quy định.