Tranh chấp bắt đầu vào ngày 22-3 khi toàn bộ 76 công nhân (CN) ngừng việc, phản ánh doanh nghiệp liên tục tăng định mức sản phẩm, ép họ phải tăng ca trong khi các chế độ chính sách không được bảo đảm. Bức xúc khác của tập thể CN là cách tính lương và tiền tăng ca không rõ ràng; quản đốc người nước ngoài thường xuyên có lời lẽ xúc phạm họ.

Làm việc với các cơ quan chức năng huyện Củ Chi, DNTN Phúc Thiên cam kết sẽ thỏa thuận với CN trước khi tăng ca; tiến hành ký kết hợp đồng, trích nộp BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho CN; xúc tiến thành lập CĐ cơ sở; xây dựng thang, bảng lương...

K.An