LĐLĐ quận Thủ Đức đề ra chỉ tiêu mỗi Công đoàn cơ sở vận động ít nhất 30% cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia viết bài. Ngoài lựa chọn bài viết xuất sắc dự thi cấp TP, LĐLĐ quận sẽ trao 10 giải thưởng cho Công đoàn cơ sở có tỉ lệ đoàn viên tham gia viết bài nhiều nhất.

K.An