Tại buổi tham quan, cán bộ CĐ và đoàn viên đã được tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng qua hàng ngàn hiện vật, tư liệu, phim tư liệu quý cũng như lịch sử phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam và CĐ TP HCM.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ tìm hiểu về Bác Tôn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn, CNVC-LĐ tham quan Nhà Truyền thống công nhân, Công đoàn TP

Chuyến tham quan khơi dậy lòng tự hào về giai cấp công nhân và tổ chức CĐ, đồng thời hun đúc tinh thần phấn đấu hăng say lao động, học tập, cùng chung tay góp sức xây dựng tổ chức CĐ TP ngày càng vững mạnh.

Tin-ảnh: T.Nga