Các thí sinh tham gia Hội thi cán bộ thi đua khen thưởng giỏi do LĐLĐ TP HCM tổ chức
Các thí sinh tham gia Hội thi cán bộ thi đua khen thưởng giỏi do LĐLĐ TP HCM tổ chức

Các đội trải qua các phần thi trắc nghiệm (40 câu hỏi) và trả lời 2 câu hỏi liên quan đến những văn bản pháp luật về thi đua khen thưởng. Ban tổ chức sẽ chọn 24 đội đạt điểm cao để vào vòng chung kết xếp hạng diễn ra ngày 5-12.

Hội thi nhằm tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thi đua nắm vững các quy định mới về thi đua khen thưởng, đặc biệt là trong hệ thống Công đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013.

N.Hà