Cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận 12, TP HCM tham gia hòa giải một vụ ngừng việc
Cán bộ chuyên trách LĐLĐ quận 12, TP HCM tham gia hòa giải một vụ ngừng việc

Tại hội nghị, các đại biểu cho biết khả năng hiểu biết pháp luật, trình độ cán bộ UBKT CĐ cơ sở còn hạn chế nên CĐ cấp trên cần tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Công tác tự kiểm tra ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, biên bản kiểm tra còn chung chung…

Từ đầu năm đến nay, UBKT CĐ tổng công ty và cơ sở đã thực hiện 40 cuộc kiểm tra. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quản lý, chi tiêu tài chính CĐ; việc chấp hành Điều lệ CĐ, công tác phát triển đoàn viên; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc...

H.Đào