Đây là chương trình của dự án “Vai trò Công đoàn trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp Việt Nam” do Liên hiệp Công đoàn Đức (DGB) tài trợ và được triển khai từ năm 2008 tại 15 doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Đồng Nai.
 
Tại hội thảo, đại diện dự án đã khuyến nghị Chính phủ cần giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Cơ quan này sẽ cung cấp thông tin, xây dựng các bộ tài liệu thực hiện Bộ Luật Lao động và các nội dung liên quan đến yêu cầu Bộ Quy tắc ứng xử tại doanh nghiệp.
Q.Nhật