Theo TTXVN, báo cáo trước Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPNVN, cho biết trong thời gian qua, Hội LHPNVN đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Qua đó nhận thức, năng lực của cán bộ, hội viên được nâng lên, chị em được hỗ trợ các kiến thức cần thiết để cùng các thành viên trong gia đình xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại các địa phương, các mô hình tiết kiệm “làm theo gương Bác” được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. Đến nay, 100% tỉnh, thành Hội và các đơn vị trực thuộc đều có mô hình “làm theo” gương Bác trong thực hành tiết kiệm. Các cấp Hội đã tiết kiệm được trên 142 tỷ đồng, trên 1.000 tấn gạo, hơn 600 tấn thóc để giúp đỡ các gia đình nghèo, gặp khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Hội LHPNVN, Hội LHPN các cấp và phụ nữ Việt Nam trong những năm qua đồng thời  đề nghị Hội LHPNVN căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó tập trung vào chăm lo xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Thủ tướng cũng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội LHPNVN về: bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo; chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số; Đề án phát triển nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng (ở những nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất) để người lao động nữ yên tâm lao động sản xuất và tăng năng suất lao động; thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam; sự tham gia của Hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ đến năm 2020…
DUY QUỐC