Nhằm thực hiện có hiệu quả Thông tư 56/2017/TT-BYT và chỉ đạo của  UBND TP HCM, đảm bảo quyền lợi cho người lao động (NLĐ), ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHXH TP vừa có văn bản số 1981/BHXH-CĐ về nội dung thực hiện tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 3-9, các  các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh (cơ sở y tế) và Hội đồng giám định y khoa Tp (HĐGĐYK), sẽ thực hiện các nội dung sau:

-Thực hiện đăng ký, cập nhật khi có thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị với cơ quan BHXH trên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế (Cổng thông tin) theo hướng dẫn tại văn bản số 07/BHXH-CNTT ngày 2-1-2019 và văn bản số 538/BHXH-CNTT ngày 18/3/2019 của BHXH TP HCM (tham khảo tại Website của BHXH TP).

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Các cơ sở y tế không thực hiện đăng ký mà vẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN) cho người lao động thì cơ quan BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

- Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành việc đăng ký trên Cổng thông tin theo hướng dẫn, đề nghị thực hiện tạo lập GCN (phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng thông tin để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu, rà soát sau này. Các cơ sở y tế chưa thực hiện cấp GCN trên Cổng thông tin, chậm nhất sang ngày làm việc tiếp theo phải chuyển toàn bộ dữ liệu đã cấp GCN của ngày hôm trước lên Cổng thông tin theo cấu trúc và định dạng quy định của BHXH Việt Nam.

- Các cơ sở y tế tổ chức thực hiện cấp và quản lý chặt chẽ các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT; hạn chế tối đa việc cấp GCN bằng cách ghi tay.

- Các cơ sở y tế thống nhất thực hiện đóng dấu pháp nhân (dấu tròn) của đơn vị mình trên GCN sau khi người có thẩm quyền đã ký. (xem hướng dẫn ghi GCN (phụ lục 7, Thông tư số 56/2017/TT-BYT).

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU