Cấp số định danh cho người tham gia BHYT

Theo BHXH Việt Nam, tình trạng cấp trùng thẻ BHYT diễn ra nhiều năm nhưng nay đã giảm đáng kể, đến năm 2015 số thẻ BHYT cấp trùng chỉ còn 116.096 với số tiền cấp trùng là 54 tỉ đồng.

Việc cấp trùng thẻ chủ yếu xảy ra ở nhóm các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng BHYT. Nguyên nhân là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT. Do đó, nếu thông tin không trùng khớp dù chỉ 1 thông tin (họ tên, địa chỉ, ngày sinh...), một người vẫn có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau. Đơn cử: Một người đã có thẻ BHYT thuộc nhóm người có công với cách mạng nhưng nếu cá nhân này cũng ở nhóm thân nhân lực lượng vũ trang hay cựu chiến binh hoặc người dân tộc thiểu số thì sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi, trong đó có cả việc cấp thẻ BHYT. Với việc có nhiều đầu mối cùng đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ dẫn đến trùng thẻ là không thể tránh khỏi.

Nhằm hạn chế việc cấp trùng thẻ, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng rà soát thẻ trùng trong “Phần mềm quản lý thu, cấp sổ thẻ BHYT”. Theo đó, BHXH Việt Nam đang triển khai rà soát toàn bộ dữ liệu, đối tượng tham gia BHYT theo danh sách thống kê hộ gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và cấp số định danh cho người tham gia BHYT. Song song đó, BHXH Việt Nam đang gấp rút nghiên cứu sửa đổi quy trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ BHYT theo hướng người tham gia BHYT chỉ được cấp một số định danh duy nhất. Khi phát hành thẻ BHYT, dữ liệu cấp thẻ được rà soát trên cơ sở dữ liệu chung do BHXH Việt Nam quản lý để bảo đảm một người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT

.K.An