Theo đó, khi cấp giấy khai sinh, UBND xã, phường sẽ đồng thời cấp luôn đăng ký hộ khẩu và thẻ BHYT cho trẻ em. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ sẽ được hoàn tất trong vòng 9 đến 11 ngày làm việc kể từ ngày người dân đến làm thủ tục tại UBND cấp xã, phường.

UBND TP yêu cầu UBND cấp xã, phường công khai đầy đủ, rõ ràng các loại giấy tờ, thủ tục hành chính, niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để người dân dễ tiếp cận. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, thông báo xuống từng khu phố, tổ dân phố để người dân nắm rõ và thực hiện đúng khi có nhu cầu.

B.Nghi