BHXH Việt Nam cho biết tính đến tháng 11-2017, cả nước đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho 62 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 83,4%, còn 12,4 triệu người chưa có mã số BHXH, chiếm tỉ lệ 16,6% (không bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và khối lực lượng vũ trang). 

Cả nước cũng đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 7,2 triệu người, đạt tỉ lệ 9,6%. Một số tỉnh, thành phố đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH có số lượng lớn như: TP HCM (587.000 thẻ), Hà Nội (558.000 thẻ), Bình Dương (424.000 thẻ)...

Cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 7,2 triệu người - Ảnh 1.

Cơ quan BHXH sẽ thông báo tới các cơ sở khám chữa bệnh về việc cấp đổi thẻ nhằm đảm bảo 100% người bệnh có thẻ còn hạn không bị mất quyền lợi. Việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH sẽ tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như người tham gia. Từ năm 2018, thẻ BHYT sẽ là thẻ cứng, có giá trị trong 5 năm và dữ liệu được liên tục cập nhật để quản lý trên hệ thống điện tử.

Mã số BHXH là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, do cơ quan BHXH cấp. Mã số này được ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT, giúp hoàn thiện quy trình quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT. Đồng thời, việc cấp mã số BHXH cũng giúp cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia.

Việc cấp mã số BHXH cũng giúp cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giờ giao dịch của cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH, tạo điều kiện thuận tiện cho người tham gia khi giao dịch với cơ quan BHXH trong việc tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

K.Linh