Qua phong trào thi đua, đã nổi lên những tập thể sản xuất giỏi và cá nhân xuất sắc. Tiêu biểu như chị Phan Thị Huệ (tổ 3, Xí nghiệp Minako 1, Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3) đạt tiền lương 7,2 triệu đồng/tháng và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (tổ 3, Xí nghiệp An Nhơn, Công ty CP SXTM May Sài Gòn) đạt 7,1 triệu đồng/tháng; (tổ 1, Xí nghiệp Bình Phước, Công ty CP May Sài Gòn 3), đạt lương bình quân 4,4 triệu đồng/người/tháng...

H.Đào