Trước đó, tại Hà Nội, ngày 7, 8, 9-8, CĐ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức liên hoan tuyên dương 168 học sinh là con CNVC-LĐ của ngành tại khu vực phía Bắc. Ngoài khen thưởng, CĐ tổng công ty còn tổ chức cho con em CNVC-LĐ đi tham quan du lịch, trại hè; ủng hộ nhiều chương trình từ thiện, chương trình “kiên cố hóa trường lớp”... với kinh phí gần 4 tỉ đồng.

L. Minh