Tại Đại hội cổ đông PNJ tổ chức ngày 14-4, HĐQT công ty đã báo cáo thù lao của ban lãnh đạo và tổng giám đốc năm 2011. Theo đó, lương và trợ cấp của bà Cao Thị Ngọc Dung, tổng giám đốc là 111 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, bà Dung còn nhận tiền thưởng tương đương 2,5 tháng lương. Tổng thu nhập của bà Dung trên cương vị CEO là gần 1,6 tỉ đồng  gồm lương và thưởng.
 
Bà Cao Thị Ngọc Dung, một trong những nữ doanh nhân xuất sắc của VN
Ngoài ra, bà Dung còn nhận thù lao 10 triệu đồng/tháng trên cương vị chủ tịch HĐQT. Tổng cộng, khi đảm nhiệm cả 2 chức vụ Chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc PNJ,  thu nhập của bà Dung là 121 triệu đồng/tháng; nếu cộng cả tiền thưởng (2,5 tháng lương) thì mỗi năm bà Dung có thu nhập hơn 1,7 tỉ đồng.
M. Đức