Ngoài 2 sản phẩm truyền thống như tín dụng tăng thu nhập, tín dụng sửa chữa nhà, CEP có thêm sản phẩm mới là tín dụng học nghề. CNVC-LĐ có thu nhập thấp cần một khoản vay để học tập nâng cao trình độ chuyên môn có thể vay tối đa 30 triệu đồng, hoàn trả hằng tháng; lãi suất 0,5%/tháng. Ngoài ra, CEP còn có sản phẩm tín dụng khẩn cấp dành cho CNVC-LĐ đang vay vốn để trang trải các khoản chi phí phát sinh đột xuất (ốm đau, bệnh tật) với mức vay tối đa 15 triệu đồng, lãi suất 0,5%/tháng.

CEP hỗ trợ vốn cho đoàn viên học nghề - Ảnh 1.

Nhân viên CEP làm thủ tục giao vốn cho khách hàng

Nhằm giúp đoàn viên giảm thiểu những rủi ro trong cuộc sống, CEP còn triển khai thêm sản phẩm tiết kiệm đoàn viên, khuyến khích CNVC-LĐ vay vốn gủi tiết kiệm hằng tháng, từ đó tích lũy tài chính trang trải chi phí sinh hoạt hay giải quyết hữu sự trong gia đình.

Tin-ảnh: Đ.Tấn