1. Chậm đóng:

Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BNTN), bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BNTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN chưa đóng.

Chậm đóng BHXH phải chịu lãi suất gấp đôi lãi suất ngân hàng - Ảnh 1.

2. Truy thu:

a) Truy thu do trốn đóng: Trường hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, không đóng đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN… do cơ quan BHXH kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan thanh tra nhà nước có thẩm quyền kết luận từ ngày 1-1-2016, thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền lãi trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng như sau:

- Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 1-1-2016, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016.

- Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 1-1-2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng.

- Trường hợp đơn vị đề nghị truy thu cộng nối thời gian từ 6 tháng trở lên kèm kết luận thanh tra của cơ quan BHXH hoặc cơ quan thanh tra hoặc quyết định xử lý vi phạm hành chánh của cơ quan có thẩm quyền.

b) Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BNTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN cho NLĐ: Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định hoặc hợp đồng lao động nâng bậc lương, nâng ngạch lương, điều chỉnh tăng lương, phụ cấp tháng đóng BHXH, BHYT, BNTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN thì số tiền truy thu BHXH, BHYT, BNTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN được tính bao gồm: số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và tiền lãi truy thu trên số tiền phải đóng.

Lãi suất tính chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%) xác định như sau:

- Đối với BHXH bắt buộc, BNTN, bảo hiểm TNLĐ, BNN, tính bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.

- Đối với BHYT, tính bằng 2 lần lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.

Tin -ảnh: K.An