BHXH Việt Nam cho hay đến tháng 8-2018, cả nước đã bàn giao được 14.647.114 sổ BHXH, đạt 96,42% trên tổng số phải bàn giao; 78.512.566 người đã được đổi thẻ BHYT theo mã số sổ BHXH, đạt tỷ lệ 98,9%.

 Để hoàn thiện quy trình quản lý, khắc phục những nội dung chưa phù hợp, cơ quan này đã ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, Chi nhánh của doanh nghiệp (DN) hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ. 

Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bị xử lý - Ảnh 1.

Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý

Đáng lưu ý là Quyết định 888/QĐ-BHXH quy định rõ, chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.

Người có hành vi vi phạm quy định của Luật BHYT và quy định khác của pháp luật có liên quan đến BHYT thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan đến BHYT thì bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên sẽ bị xử lý - Ảnh 2.

Nếu không đóng BHYT, người sử dụng lao động Ppải hoàn trả toàn bộ chi phí cho NLĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà NLĐ đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

- Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, NSDLĐ có trách nhiệm đóng BHYT để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ BHYT.

- Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho NLĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà NLĐ đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT.

Tin -ảnh: Đ.Viên