Chăm lo đời sống công nhân cao su

Tổng doanh thu cao su đạt 15.401 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ước 2.366 tỉ đồng, đạt 151 % kế hoạch. Ngoài cao su, VRG còn tập trung nguồn lực để phát triển các lĩnh vực khác như chế biến gỗ, khu công nghiệp và công nghiệp cao su. Riêng lĩnh vực chế biến gỗ, VRG đã đưa 2 nhà máy tại Kiên Giang và Quảng Trị vào hoạt động với tổng số vốn gần 1.397 tỉ đồng. Doanh thu lĩnh vực này trong năm đạt 2.948 tỉ đồng, lợi nhuận 418,1 tỉ đồng.

Công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động ngày càng được chú trọng. Trong năm, Công đoàn Cao su Việt Nam đã phối hợp với VRG và các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định tinh thần và bảo đảm đời sống người lao động. Thu nhập bình quân của trên 91.000 lao động tại VRG năm 2016 đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

T.Nga