Cung Văn hóa Lao động TP sẽ chăm lo, hỗ trợ chuyên môn cho các nhà văn hóa lao động quận - huyện; hỗ trợ các sân chơi cho công nhân (CN) như “Giờ thứ 9”, hội thao, hội diễn tại các KCX-KCN, xây dựng và hỗ trợ chuyên môn về những hoạt động đội nhóm; CLB văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Cung Văn hóa Lao động TP HCM và Công đoàn các KCX-KCN TP
Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Cung Văn hóa Lao động TP HCM và Công đoàn các KCX-KCN TP

CĐ các KCX-KCN TP HCM sẽ vận động đoàn viên, CN tham dự đầy đủ các chương trình lớn về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức, đặc biệt là các chương trình Gương sáng phố phường, Hát cùng CN, các hoạt động giao lưu, hội thao, hội diễn, lễ hội…

Tin-ảnh: H.Đào