. Phóng viên: Mục tiêu chính của ông trong chương trình hành động là gì?

- Ông Phạm Hiếu Nghĩa: Là ứng cử viên đại biểu HĐND TP, lại là một cán bộ Công đoàn đương nhiệm dĩ nhiên tôi quan tâm nhất là vấn đề đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động. Có thể thấy, quận 11 là địa phương tập trung nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trong đó có nhiều người lao động chưa hiểu biết đúng đắn về chủ trương chính sách pháp luật về lao động, đời sống, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Nếu đắc cử HĐND TP khóa này, tôi sẽ làm cầu nối cho các doanh nghiệp an tâm sản xuất theo đúng quy định của pháp luật, tạo được sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động; phối hợp cùng với tổ chức đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn cho người lao động thông qua nguồn quỹ trợ vốn vì người nghèo CEP. Quan tâm khác của tôi là nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho người lao động thông qua Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ VOTEC, Trường Bổ túc Văn hóa Tôn Đức Thắng của tổ chức Công đoàn.

. Trước các bức xúc của cử tri về các vấn đề dân sinh, ông quan tâm như thế nào?

-  Hiện nay công tác quản lý điều hành và cải cách hành chính còn nhiều phức tạp, tồn tại nhiều thủ tục không cần thiết, cũng như  chưa bảo đảm tính công khai trên nhiều lĩnh vực. Do đó, tôi sẽ thực hiện tốt quyền giám sát của người đại biểu HĐND, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đại chúng để kiến nghị, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân như: “quy hoạch treo”, điện nước, công trình giao thông, y tế và giáo dục... đẩy mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo, nhà ở cho người thu nhập thấp.

U. Viễn ghi