Đại diện CĐ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, hỗ trợ công nhân bị bệnh tim theo chương trình “Trái tim nghĩa tình” năm 2013
Đại diện CĐ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, hỗ trợ công nhân bị bệnh tim theo chương trình “Trái tim nghĩa tình” năm 2013

“Tháng CN” 2014 sẽ kéo dài đến hết tháng 7 với các chương trình trọng tâm: Gặp gỡ đối thoại, Đồng hành cùng doanh nghiệp, Giờ thứ 9, Cùng CN vượt khó - Trái tim nghĩa tình... Trong đó, CĐ cơ sở ưu tiên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là CN có hoàn cảnh khó khăn.

CĐ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn lưu ý CĐ cơ sở tổ chức hoạt động phù hợp, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính nhằm chăm lo thiết thực cho CN.

T.Nga