Chương trình sẽ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 tại các KCN, khu kinh tế ở một số địa phương đông CN với các hoạt động chính như: Bán hàng giảm giá; tư vấn pháp luật, sức khỏe, nói chuyện chuyên đề; khám bệnh, phát thuốc miễn phí; giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao… Ngoài ra, chương trình còn tặng quà cho CN là đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn; CN có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và hoạt động CĐ.

Chương trình nhằm thúc đẩy các hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối với CN ở KCN-KCX; từng bước giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động. 

L.Hải